Forside

splashphoto_7

1. maj – arbejdernes internationale kampdag

1. MAJ GRUNDLAG 2015

Ti lweb

Sammen er vi stærkere

Flere job og mere uddannelse

Vejen til flere gode arbejdspladser og job til alle i hovedstadsområdet går igennem uddannelse, tryghed og stærke handlefællesskaber.

Især den yngre generation står over for at blive tabt. I dag er flere tusinde unge, både med og uden uddannelse, sat uden for arbejdsmarkedet. Derfor skal vi arbejde aktivt for, at flere unge får en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Vi må sikre, at der sættes yderligere gang i efteruddannelse af arbejdsstyrken, således at arbejdskraften bliver i stand til at møde virksomhedernes stigende efterspørgsel. Og vi må sikre, at vores unge får en praktikplads, så de kan fuldføre deres uddannelse.

Lønmodtagernes organisationer har igennem længere tid peget på, at en grøn bæredygtig miljø- og energipolitik kan skabe tusindvis af nye job samtidig med, at vi passer på vores jord. Samtidig iværksættes der her i Hovedstadsregionen meget store infrastrukturprojekter og byggeprojekter, der skaber flere nye job.

Den danske model på arbejdsmarkedet skal udvikles og forbedres, og fagbevægelsen skal arbejde for, at der sker en genopretning på dagpengeområdet. At der er tryghed i danske ansættelser og et stærkt sikkerhedsnet, som samler os op, når uheldet er ude. Det er altafgørende for, at vi kan udvikle os på arbejdsmarkedet.

Lønmodtagerne kræver også, at alt arbejde skal foregå på ordentlige og organiserede vilkår. Fagbevægelsen vil bekæmpe dem, der undergraver de danske overenskomster gennem social dumping eller særlige ansættelsesvilkår herunder vikararbejde. Medlemskab af en fagforening er og bliver det bedste bolværk mod løndumping og underbetaling.

Fagbevægelsen vil bekæmpe den stigende ulighed i samfundet, både nationalt og internationalt. Ulighed giver ingen vækst, og offentlige nedskæringer er ikke medicinen, der skaber et samfund med frihed, lighed og fællesskab. Fagbevægelsen spiller en helt central rolle i arbejdet med at øge ligheden og ordentligheden i vores samfund.

International solidaritet

I kølvandet på den finansielle krise er mange millioner arbejdere verden over ramt af nød og fattigdom. Arbejdet foregår mange steder, som var det i arbejdslejre uden beskyttelse mod overgreb og uden miljømæssig sikkerhed. Lønmodtagerne og deres fagforeninger skal og vil bekæmpe denne udvikling. Fagbevægelsen internationalt, nationalt og lokalt må stå sammen i kampen for lønmodtagernes rettigheder, for sammen er vi stærkere.

På ovennævnte grundlag afholder fagbevægelsen i Hovedstaden deres 1. maj 2015.


VELKOMMEN!

1. maj-sekretariatet er i fuld gang med at planlægge dette års 1. maj i Fælledparken. Traditionen tro vil dagen igen byde på musik og underholdning, røde faner, politiske og faglige taler, solidaritetsboder, kulinariske oplevelser og meget, meget mere.
Flere oplysninger om program, kort, aktiviteter og lignende offentliggøres løbende.

Har du nogle spørgsmål eller forespørgsler, er du meget velkommen til at kontakte os på kontakt@1maj.info.

Like os på FacebookLOHovedstadens1maj

 


Share |