Forside

splashphoto_7

1. maj – arbejdernes internationale kampdag

Sammen er vi stærkere

Flere job og mere uddannelse er vejen
Regeringen må med større styrke tilrettelægge en politik, der har til formål at sætte gang i væksten og sikre job og uddannelse til alle. Ulighed giver ingen vækst, og offentlige nedskæringer er ikke medicinen.

Lønmodtagernes organisationer har igennem længere tid peget på, at der gennem en aktiv grøn bæredygtig miljø- og energipolitik kan skabes tusindvis af nye job samtidig med, at vi passer på vores jord. Samtidig iværksættes der her i Hovedstadsregionen større infrastrukturprojekter samt byggeprojekter, der skaber flere nye job.

Vi må alle arbejde sammen for at sikre job og uddannelse til alle. Især den yngre generation står over for at blive tabt. Alene i Danmark er der mere end 100.000 unge, både færdiguddannede unge og unge uden uddannelse, som er sat uden for arbejdsmarkedet.

Vi må også sikre, at der sættes yderligere gang i efteruddannelse især af arbejdsstyrken uden eller med få kompetencer, således at arbejdskraften bliver i stand til at møde virksomhedernes stigende efterspørgsel.

Lønmodtagerne kræver også, at det arbejde, der er, og det, der skabes i fremtiden gennem vækst og udvikling, skal foregå på ordentlige og organiserede vilkår. Fagbevægelsen vil sammen med alle gode kræfter bekæmpe dem, der undergraver de danske overenskomster gennem social dumping eller gennem særlige ansættelsesvilkår herunder vikararbejde.

Fagbevægelsen vil sammen med alle gode kræfter bekæmpe den øgede ulighed i samfundet, både nationalt og internationalt.

Den danske model på arbejdsmarkedet skal udvikles og forbedres, og fagbevægelsen vil arbejde for, at der sker en genopretning af den danske arbejdsmarkedsmodel, især på dagpengeområdet, så der på ny skabes større tryghed for lønmodtagere, der midlertidigt er uden job.

International solidaritet
I kølvandet på den finansielle krise er mange millioner arbejdere verden over ramt af nød og fattigdom. Arbejdet foregår mange steder i verden, som var det i arbejdslejre uden beskyttelse mod overgreb og uden  miljømæssig sikkerhed. Lønmodtagerne og deres fagforeninger, både lokalt, nationalt og internationalt, har pligt til at bekæmpe denne udvikling. Fagbevægelsen internationalt, nationalt og lokalt må stå sammen i kampen for lønmodtagernes rettigheder, for sammen er vi stærkere.

På ovennævnte grundlag afholder fagbevægelsen i Hovedstaden deres 1. maj 2014.


Share |