Startside

1MAJ 2019


Hent årets flyer med program og kort som PDF

Solidaritetsboderne er i år at finde midt på festpladsen, som er ændret markant, sådan at telte og scener er placeret, så man som gæst i Fælledparken oplever intimitet, samhørighed og lighed. Vi vil hinanden!


Når jeg ser et rødt flag smælde:

Tekst af Oskar Hansen.
Musik af John Madsen.

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,-
jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden –
i dens folder er fremtiden gemt.

Fornyelse og tradition
Traditionerne holdes selvfølgelig i hævd. Der vil stadig være faneindmarch og taler af både parti- og organisationsledere på Hovedscenen. Vi glæder os meget til at se jer alle sammen – til en lidt mere involverende og dialogbaseret 1. maj.

Der vil løbende komme mere information på denne side, om årets 1. maj i Fælledparken.

Leave a Reply